Έχεις προσθέσει %s βιβλίοα στο καλάθι αγοράς
Τελική τιμή
Σύνοψη της παραγγελίας σου
Βιβλίο(α)
Τιμή

x Βιβλίο(α)


Αποστολή

Τελική τιμή

Όροι και προϋποθέσεις

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

 Σύμφωνα με την υποχρέωση ενημέρωσης που περιέχεται στο άρθρο 10 του Ν. 34/2002, της 11ης Ιουλίου, Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τα παρακάτω στοιχεία απεικονίζονται παρακάτω:

 

Ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου είναι η “TheStoryTailorsSL”, που βρίσκεται στη c / GrandeGracia 15, 1º-1ª, 08012 Βαρκελώνη με αριθμό ΑΦΜ: B-66606617, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Βαρκελώνης στον τόμο 44.989, φύλλο 213, σελίδα 473454, επιγραφή 3ª.

 

Email επικοινωνίας: supportgr@themagicofmyname.com

 

 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.themagicofmyname.gr είναι μια υπηρεσία πληροφόρησης των διαφόρων αγαθών και προϊόντων που προσφέρονται από τη “TheStoryTailorsSL” (στο εξής “TheStoryTailors”) στο πλαίσιο των προσοποποιημένων παιδικών και εκπαιδευτικών λογοτεχνικών εκδόσεων, μέσω της ιστοσελίδας μας και όπου προσφέρεται πρόσβαση σε περιεχόμενο διαφορετικής φύσης του τομέα.

 

 Η χρήση της ιστοσελίδας www.themagicofmyname.gr, συμπεριλαμβανομένης της απλής πρόσβασης, του αποδίδει την ιδιότητα του χρήστη και συνεπώς την υποβολή στις διατάξεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

 

Η TheStoryTailorsSL μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό και τη δομή της www.themagicofmyname.gr και τις εν λόγω διατάξεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.themagicofmyname.gr απαιτεί την αποδοχή των όρων χρήσης, της πολιτικής και νομικής ανακοίνωση που ανά πάσα στιγμή είναι σε ισχύ σε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός από το γεγονός ότι μπορούν να επέλθουν σημαντικές διακυμάνσεις[A1] . Το γεγονός της περιήγησης ή η χρήση του εν λόγω στηρίγματος[A2] , μαζί με τις σημειώσεις των check-ins σε διάφορες μορφές, προϋποθέτει την κατηγορηματική αποδοχή αυτών, όταν παρέχονται στοιχεία επαφής.

 

 Ο χρήστης έχει πρόσβαση στη www.themagicofmyname.gr υπό την αποκλειστική ευθύνη, υποσχόμενος να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τον νόμο, και να μην προβαίνει σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα της TheStoryTailorsSL ή τρίτα μέρη ή και παραστάσεις που μπορεί να υπερφορτώσουν, βλάψουν ή απενεργοποιήσουν την ιστοσελίδα, τους διακομιστές και άλλον εξοπλισμό πληροφορικής. Ο χρήστης θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες και απώλειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα παραβίασης αυτής της υποχρέωσης. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.themagicofmyname.gr απαιτεί την παρέμβαση τρίτων φορέων, επομένως η εν λόγω πρόσβαση ενδέχεται να ανασταλεί, να ακυρωθεί ή να μην είναι προσβάσιμη εξαιτίας περιστάσεων που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

 

Η TheStoryTailors δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα. Εναπόκειται στον χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ανίχνευση και την εξάλειψη της ύπαρξης ιών ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους.

 

 

 

Ο Χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σελίδα με οποιονδήποτε παράνομο ή ακατάλληλο τρόπο, παραβιάζοντας οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή άδεια. Ο Χρήστης αποδέχεται να ακολουθεί όλες τις οδηγίες που παρέχουμε σε σχέση με τη χρήση της σελίδας.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

 Ο πηγαίος κώδικας, γραφιστική, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια, λογισμικό, οπτικοακουστικό περιεχόμενο, κείμενα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα www.themagicofmyname.gr προστατεύονται από τους ισπανικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας για τη TheTailorTailors και δεν επιτρέπεται, ολική ή μερική αναπαραγωγή της ιστοσελίδας ή επεξεργασία, δημοσίευση, διανομή, διάδοση, τροποποίηση της, μετατροπή και οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της, TheTailorTailors, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 32, δεύτερο εδάφιο, του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Η πρόσβαση ή η χρήση του ιστού δεν συνεπάγεται μεταβίβαση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του περιεχομένου του ιστού.

 

Ο χρήστης, αποκλειστικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστό για προσωπική και ιδιωτική χρήση, απαγορεύεται η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς ή για να ασκεί παράνομες δραστηριότητες. Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από πνευματική ιδιοκτησία δεσμεύονται ρητά από την TheTailorTailors.

 

Η TheTailorTailors παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και τη σωστή χρήση του περιεχομένου που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές πράξεις που ισχύουν σε περίπτωση παράβασης ή παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών από τον χρήστη.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή η χρήση της δεν συνεπάγεται εκ των προτέρων συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τη TheTailorTailors. Ωστόσο, αναφέρεται ότι όταν η TheTailorTailors ζητά προσωπικές πληροφορίες, ο χρήστης θα ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 της 27ης Απριλίου (RGPD), Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μέσω της νομικής ειδοποίησης και της πολιτικής απορρήτου.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε έντυπα που ζητούν πληροφορίες ή διαδικασία για την αγορά ενός προϊόντος, θα είναι αυτόματη ή μικτή επεξεργασία και θα ενσωματωθούν στα σχετικά αρχεία, των οποίων η ιδιοκτησία αντιστοιχεί στην TheTailorTailors.

 

Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποσκοπεί στη διατήρηση της συμβατικής σχέσης που μπορεί να δημιουργηθεί με την TheTailorTailors, καθώς και στη διαχείριση, την ενημέρωση, την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών που αποφασίζει ο χρήστης.

 

Στην πολιτική απορρήτου, είναι λεπτομερές ένα έγγραφο που συμπληρώνει το παρόν, τις επεξεργασίες και τους σκοπούς των δεδομένων που μπορείτε να μας δώσετε.

 

 TheTailorTailors έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά αναγκαία για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων και την πρόληψη παραβιάσεων, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, είτε προέρχονται από την ανθρώπινη δράση είτε από το φυσικό ή φυσικό περιβάλλον. Θα υιοθετηθούν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των βασικών στόχων ασφάλειας, όπως: εμπιστευτικότητα, που νοείται ως ο περιορισμός της πρόσβασης σε πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ακεραιότητα, που νοείται ως διατήρηση αξιόπιστων και ποιοτικών πληροφοριών και διαθεσιμότητας, που νοείται ως εγγύηση πρόσβασης στο σύστημα πληροφοριών κατόπιν αιτήματος εξουσιοδοτημένου χρήστη.

 

Αυτό το μέρος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παραπλανητικότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, τη δυνατότητα και την αποποίηση των ενεργειών που μπορεί να προκύψουν από την εν λόγω ενέργεια.

 

Η εταιρεία δεν εκχωρεί προς το παρόν τα δεδομένα σας. Στην περίπτωσή σας, οποιαδήποτε πιθανή ανάθεση θα καλύπτεται από την υποχρεωτική συμμόρφωση με τη νομοθεσία, με ρητή συγκατάθεση σας ή επειδή η οντότητα είναι απολύτως απαραίτητη και σχετίζεται με την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας.

 

Τέλος, μπορείτε να στείλετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να το συμπεριλάβετε στο ενημερωτικό δελτίο που στέλνει πληροφορίες σχετικά με πιθανές προσφορές και εκπτώσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν, ζητώντας συγκεκριμένη συγκατάθεση για το σκοπό αυτό.

 

COOKIES

 

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα www.themagicofmyname.com σχετίζονται με την πολιτική απορρήτου και τα cookies. (Το περιεχόμενο των cookies θα το βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου / εκπροσώπου:

 

"TheTailorTailors, S.L.", με διεύθυνση στη C / GrandeGracia 15, 1º-1ª, 08012 της Βαρκελώνης, με αριθμό ΑΦΜ: B-66606617. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρέτησης πελατών είναι supportgr@themagicofmyname.com

 

Σκοπός της επεξεργασίας: Διαχείριση της αγοράς προσωποποιημένων και εκπαιδευτικών λογοτεχνικών εκδόσεων και, κατά περίπτωση, ενημερωτικού δελτίου.

 

Νομιμοποίηση: Με αδιαμφισβήτητη συγκατάθεση όταν γίνονται δεκτές οι νομικές προϋποθέσεις της ιστοσελίδας μας.

 

Αποδέκτες: Δεν προορίζονται για τρίτο, εκτός από τις νομικές υποχρεώσεις ή τις εκχωρήσεις που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της σύμβασης.

 

Για το σκοπό αυτό, ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας, που είναι απολύτως απαραίτητα, θα κοινοποιηθούν στις εκτυπωτικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες, στη γεωγραφική οριοθέτηση τους, προκειμένου να παραχθεί το προϊόν, η αποστολή του και η παρακολούθησή του.

 

Ομοίως, οι ηλεκτρονικές ενημερωτικές επικοινωνίες ή ενημερωτικά δελτία γίνονται μέσω της εταιρείας EmailMarketingMailchimp.

 

Δικαιώματα: Οι πελάτες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίδρασης ή διαγραφής στη διεύθυνση που αναγράφεται στις πληροφορίες ανά στρώμα (εγκατάσταση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση της έναρξης της γραφής), καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας. Ενημερώνουμε επίσης τους θιγόμενους ότι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους, κατά περίπτωση, στον περιορισμό της επεξεργασίας που πραγματοποιείται όταν ο σκοπός δεν υπάρχει πια ή η συγκεκριμένη αντίθεση σε μια συγκεκριμένη επεξεργασία.

 

Ο ενδιαφερόμενος ή ο θιγμένος έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του.

 

Τέλος, ο πελάτης ή ο επηρεαζόμενος χρήστης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, μια οντότητα που διαχειρίζεται οποιαδήποτε πτυχή που σχετίζεται με την εφαρμογή των κανονισμών προστασίας δεδομένων και όπου ο χρήστης μπορεί να αναφέρει ή να υπερασπίσει τα συμφέροντά του στην περίπτωση που το θεωρεί κατάλληλο, ο ιστότοπος www.agpd.es.

 

Προέλευση: Η προέλευση είναι του ίδιου του ενδιαφερόμενου και του κηδεμόνα ή των γονέων του. Τα δεδομένα που αντιμετωπίζονται έχουν προσδιοριστικό ή βασικό επίπεδο γενικού χαρακτήρα.

 

Διατήρηση δεδομένων: Τα δεδομένα θα διατηρηθούν εφόσον υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον των συμβαλλομένων, είτε λόγω της εγκυρότητας της σχέσης είτε της συναίνεσης. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα θα παραμείνουν στο εμπόριο σύμφωνα με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς και μέχρι να υπερβούν οι προθεσμίες συνταγογράφησης.

 

Διεθνείς μεταφορές: Προς το παρόν δεν γίνονται.

 

Πρόσθετες πληροφορίες: Κανάλια πληροφοριών:

 

1º.- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supportgr@themagicofmyname.com

 

2º.- Στην ίδια την εγκατάσταση. C / GrandeGracia 15, 1º-1ª, 08012 de Βαρκελώνη.

 

3º.- Μέσω των νομικών μας κειμένων που εκτίθενται στο διαδίκτυο, www.themagicofmyname.gr, συγκεκριμένα στα τμήματα "Νομική ειδοποίηση", "Πολιτική απορρήτου" και φόρμες επικοινωνίας.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

TheStoryTailors δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη η πρόσβαση στο περιεχόμενο.

 

TheStoryTailors δεν ευθύνεται άμεσα, έμμεσα, ή εναλλακτικά για ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη μίσθωση μιας υπηρεσίας με προσωποποιημένο περιεχόμενο. Έτσι δεν είναι υπεύθυνη για την ένταξη των εικόνων ή περιεχόμενο που συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων της εικόνας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή μπορεί να υποστεί μια νομική παράβαση του κάθε τομέα, με πλήρη ευθύνη του ατόμου που προσέλαβε οι υπηρεσίες, οι οποίες αναλαμβάνουν να έχουν νόμιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, η χρήση των οποίων θα είναι μόνο ιδιωτική. Ούτε είναι υπεύθυνη για την πιθανή σημασιολογική, γραμματικά ή ορθογραφικά λάθη γίνονται από τον πελάτη στο να καταστεί η σύμβαση προϊόντος, που είναι η συνολική ευθύνη του πελάτη. Το συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει τέτοια πλάνη κατηγορώντας την TailorTailors για τέτοια δράση.

 

Στο ίδιο πνεύμα, TheStoryTailors δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που τυχόν προκύψουν από τη χρήση παλιάς ή ελαττωματικής έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, διακοπές στη σύνδεση για να παρουσιάζονται κατά τη μετάδοση δεδομένων, ιούς υπολογιστών, σφάλματα ή αποσυνδέσεις στη λειτουργία του συστήματος τηλεματικής, μπλοκαρίσματα προκαλούνται από ελλείψεις ή υπερφόρτωσης των τηλεφωνικών γραμμών, καθώς και ζημίες που προκαλούνται από τρίτους μέσω μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.

 

Η ιστοσελίδα του TheStoryTailors περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες. Η TheStoryTailors δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές τις συνδέσεις, δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές κατάλληλη προστασία της ιδιωτικής ζωής, γιατί ο χρήστης έχει πρόσβασηστο περιεχόμενο των ως άνω δικτυακών τόπων σύμφωνα με τους όρους χρήσης που καθορίζονται με τον ίδιο και κάτω του αποκλειστική ευθύνη. Ούτε αναλαμβάνει ευθύνες στις επαφές που ο χρήστης δημιουργεί με πιθανούς συνεργάτες μέσω των banners τους.

 

Η TheStoryTailors δεν ευθύνεται για την παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέας κανόνα που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα www.themagicofmyname.gr ή / και χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων λόγω οποιοδήποτε συμβάν ή περίσταση εξωτερικό του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, απεργιών, βιομηχανικών ενεργειών, αποτυχίας τροφοδοσίας ή εξοπλισμού, κυβερνητικών ενεργειών ή παρομοίων.

 

Η TheStoryTailors διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αρνηθεί τη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, οποιαδήποτε πρόσβαση των χρηστών σε περιορισμένο περιεχόμενο, όταν παρίστανται σε περιστάσεις που περιγράφονται.

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Οι σύνδεσμοι που γίνονται σε ιστότοπους τρίτων μερών είναι μόνο για καθοδηγητικούς σκοπούς και σκοπός τους είναι να θέσουν στη διάθεση του χρήστη άλλες πηγές πληροφοριών που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

 

HStoryTailors επιδιώκει να επανεξετάζει περιοδικά το περιεχόμενο των συνδέσεών του. Ωστόσο, είναι αδύνατο να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή το συγκεκριμένο περιεχόμενο των προτεινόμενων συνδέσμων. Eκ τούτου, ζητάμε τη συνεργασία του κάθε χρήστη που προσβαίνει σε αυτό το Περιεχόμενο υπό την υπόθεση ότι το περιεχόμενό του μπορεί να είναι αντίθετο προς το νόμο, την ηθική και τη δημόσια τάξη, που ειδοποιείται μέσω του παρακάτω email: supportgr@themagicofmyname.com .

 

TheStoryTailors, χρησιμοποιεί τα socialmedia για την προώθηση εκδηλώσεων, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, και να φτάσει στο μέγιστο αριθμό των ατόμων που είναι δυνατό, αλλά οι νομικές προϋποθέσεις είναι θεσμιμένες από το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο.

 

ΕΥΘΥΝΗ

 

Με λίγα λόγια, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση των υπηρεσιών, περιεχομένου, συνδέσμους (links) και hypertext που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.themagicofmyname.gr.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των διαφόρων μορφών της ιστοσελίδας υπόκεινται στους όρους που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου και σε αυτό το έγγραφο. Τα δύο κείμενα είναι συμπληρωματικά.

 

Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τον Χρήστη σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Αυτή η πολιτική αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, οπότε είναι σημαντικό να το διαβάσετε. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων ο Χρήστης αποδέχεται επίσης και συναινεί στην πολιτική απορρήτου μας.

 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

Μπορούμε να αφαιρέσουμε τη σελίδα ή να παύσουμε να παρέχουμε οποιεσδήποτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες μέσω της σελίδας ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, για οποιοδήποτε λόγο.

Μπορούμε να διακόψουμε την πρόσβαση στη σελίδα για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση.

 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 

Η TheStoryTailors διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τροποποιήσει και να ενημερώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή τη διαμόρφωση και την παρουσίασή του. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά, χωρίς προηγούμενη απαραίτητη ειδοποίηση, την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για λόγους πιθανής ανάγκης και για να πραγματοποιήσει τη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση.

 

Το StoryTailors διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει ή να αποσύρει ολόκληρη ή μέρος της Ιστοσελίδας, οποιαδήποτε πληροφορία κατά την αποκλειστική της κρίση.

 

Η πλοήγηση του χρήστη συνεπάγεται την παραδοχή της τροποποίησης των προηγούμενων νομικών κειμένων που μπορούν να γίνουν και των γνώσεών τους.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Ως φορέας που συνδέεται με την Confianza Online και στους όρους του Κώδικα Δεοντολογίας, σε περίπτωση διαφορών που αφορούν την πρόσληψη και την online διαφήμιση, την προστασία των δεδομένων και την προστασία των ανηλίκων, ο χρήστης μπορεί να καταφύγει στο ηλεκτρονικό σύστημα επίλυσης διαφορών του ConfianzaOnline ( www.confianzaonline.es).

 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 14.1. Κανονισμός (ΕΕ) 524/2013, και προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε κάθε σύγκρουση, με γρήγορες και δίκαιες λύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, η οποία είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 Οι παρούσες συνθήκες διέπονται, εν πάση περιπτώσει, από την ισπανική νομοθεσία.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

 

Γενικά

 

Το γεγονός του να αγνοεί ή να μην γνωρίζει τους Γενικούς Όρους δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από τη συμμόρφωσή του. Η ιστοσελίδα του "TheTailorsStory" προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες και δεν επιτρέπεται η πρόσληψη από ανηλίκους. Ζητάμε ρητά από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τους ανήλικους να μπορούν να εγγραφούν και να κάνουν αγορές. Το Μητρώο αναλαμβάνει, από την πλευρά του Πελάτη, την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των εκτεθειμένων όρων.

 

Παραγγελίες και προδιαγραφές

 

Η επιβεβαίωση μιας παραγγελίας θα περιέχει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας, την τιμή με τους λεπτομερείς φόρους. Είναι ευθύνη του Χρήστη να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας ειδοποιήσει για τυχόν σφάλματα στην παραγγελία το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί εσφαλμένη επεξεργασία της παραγγελίας. Η κοινοποίηση οποιουδήποτε σφάλματος εκτός της προθεσμίας των 20 ωρών από τη στιγμή που ο χρήστης πραγματοποιεί την αγορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το σύστημα, δεδομένου ότι η διαδικασία εκτύπωσης θα έχει ξεκινήσει. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα πρέπει να επιστρέψει την αγορά. Η προθεσμία για την αξίωση μιας παραγγελίας που δεν έχει παραδοθεί είναι 90 ημέρες από την αποστολή, αφού μετά από αυτή την περίοδο δεν διατηρούνται δεδομένα του ιστορικού αποστολής.

 

Προσπαθούμε να δείξουμε και να περιγράψουμε ακριβώς όπως τυπώνονται τα χρώματα των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα του παραδιδόμενου προϊόντος είναι ίδια με εκείνων που εμφανίζονται στην οθόνη ή στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της προεπισκόπησης (ο χρήστης θα πρέπει να τα θεωρήσει ως κατευθυντήριες γραμμές).

 

Προθεσμίες παράδοσης

 

Προκειμένου να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το www.themagicofmyname.gr θα προσπαθήσει να παραδώσει την εξατομικευμένη ιστορία σας το συντομότερο δυνατό. Οι διαθέσιμες μέθοδοι αποστολής είναι τυποποιημένες και ρητές. Η ώρα άφιξης του προϊόντος είναι περίπου 15 εργάσιμες ημέρες από την αγορά με την τυπική υπηρεσία και 10 εργάσιμες ημέρες με τη γρήγορη λειτουργία. Η περίοδος προετοιμασίας του εξατομικευμένου βιβλίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα τρίτων μερών που είναι υπεύθυνοι για τις εταιρείες εκτύπωσης και μεταφοράς.

 

Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων μας θα εμφανίζεται στη σειρά και η συνήθης μέθοδος παράδοσης στην Ισπανία (εκτός αν ορίζεται και συμφωνηθεί διαφορετική μέθοδος) θα είναι απλή αλληλογραφία. Κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για τη διαχείριση κάθε παραγγελίας κατά το χρόνο που έχει καθοριστεί για κάθε στοιχείο. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να αποτελούν την ουσία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές ή έξοδα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στην παράδοση της παραγγελίας σας.

 

Ο Χρήστης πρέπει να ελέγξει το προϊόν του μετά την παράδοσή του και, σε περίπτωση που το προϊόν έχει παραδοθεί από έναν μεταφορέα, υπογράψει το έγγραφο αποδοχής του πακέτου. Ο Χρήστης δεν μπορεί να απορρίψει την παραγγελία ή μέρος αυτής μόνο με βάση παράδοση που έγινε αργά σε παραγγελία που αποτελείται από πολλές παραδόσεις. Εάν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά ή φθαρμένα κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο Χρήστης πρέπει να παρέχει γραπτή περιγραφή των ζημιών ή ελαττωμάτων και να παράσχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να στείλουμε την παραγγελία σας σε διαφορετικές παραδόσεις. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει προγραμματιστεί να γίνει σε διαφορετικές παραδόσεις, κάθε παράδοση θα αποτελέσει ανεξάρτητη σύμβαση. Αν κατά λάθος δεν παραλάβετε την παραγγελία, τότε δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιστρέψουμε την αξία της αγοράς.

 

Αποδοχή παράδοσης

 

Ο Χρήστης πρέπει να είναι διαθέσιμος για να δεχτεί την παράδοση την καθορισμένη ημερομηνία, αφού η τυπική υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα επιχειρήσει παράδοση μόνο 2 φορές. Μετά από αυτές τις προσπάθειες το πακέτο θα παραμείνει στην εταιρεία ταχυμεταφορών για 7 ημέρες. Εάν μετά από αυτή την περίοδο ο Χρήστης δεν παραλάβει το πακέτο, θα μας επιστραφεί, ο Χρήστης επιβαρυνόμενος με το κόστος. Εάν η παράδοση απορριφθεί ή επιστραφεί λόγω λανθασμένης διεύθυνσης, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για το κόστος. Εάν η προθεσμία αυτή δεν ισχυρίστηκε, η παραγγελία θα ακυρωθεί, αφήνοντας ακύρωσε το δικαίωμα να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό, δεδομένου ότι τα βιβλία έχουν προσαρμοστεί και σαφώς εξατομικευμένων.

 

Μεταφορά

 

Η μίσθωση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος συνεπάγεται τη συγκατάθεση για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μεταφορών με την οποία ασχολείται πάντοτε με τη "TheTailorTailors".

 

Ο Κίνδυνος για απώλεια ή / και ζημιά κατά τη μεταφορά των συμβεβλημένων εμπορευμάτων μεταδίδει την ευθύνη στην εταιρεία μεταφορέα.

 

Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη στιγμή της παραλαβής των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην φορτωτική που έχει υπογραφεί με το φορέα, κάθε συμβάν που μπορεί να έχουν σχετικά με το καθεστώς των εμπορευμάτων, συσκευασιών, τον αριθμό των δεμάτων ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να είναι ενδεικτική των ανωμαλιών στην αποστολή. Είναι σημαντικό το γεγονός αυτό να κοινοποιείται εντός μέγιστης προθεσμίας 24 ωρών από την παραλαβή του υλικού, προκειμένου να είναι σε θέση να ενεργήσει εάν είναι απαραίτητο.

 

Πληρωμή

 

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση την τελική αξία της παραγγελίας σας, σε ευρώ και στο ποσοστό που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας (σήμερα 4% στην Ισπανία).

 

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας πληρωμής του παροχέα μας (επί του παρόντος χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας ή Paypal) κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας και ότι έχει εγκριθεί από εμάς. Εκείνη τη στιγμή, θα γίνει πλήρης πληρωμή και η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ. Η πλατφόρμα που διαχειρίζεται πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (Visa, Mastercard ή AmericanExpress) είναι η AdyenBV.

 

Ο χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε για να πραγματοποιήσει την παράδοση της παραγγελίας σας είναι σωστές και ότι η επιλεγείσα μέθοδος πληρωμής είναι ιδιοκτησία σας και σε αυτό υπάρχουν επαρκή κεφάλαια ή πιστωτική δυνατότητες για την κάλυψη των το συνολικό κόστος της παραγγελίας.

 

Η πληρωμή για όλα τα προϊόντα γίνεται μέσω εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ο Χρήστης πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία πληρωμής στον εν λόγω πάροχο και μπορεί επίσης να

πρέπει να αποδεχθεί τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε και δια του παρόντος αποκλείει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της - πάροχο πληρωμής - εξωτερικά.

 

Πολιτική επιστροφής και ακύρωσης

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα προϊόντα που προσφέρονται στο κατάστημά μας γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη και είναι σαφώς εξατομικευμένα. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν την παράδοση αγαθών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή και του χρήστη ή σαφώς εξατομικευμένες.

 

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

1- Εάν δεν μπορέσαμε να παραδώσουμε την παραγγελία εντός 35 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας για λόγους που οφείλονται στους TheTailorTailors.

 

2- Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, μόλις ανακαλύψετε το ελάττωμα (λαμβάνοντας υπόψη ότι έχετε επιθεωρήσει το προϊόν το συντομότερο δυνατό μετά την παράδοση).

 

Αν η απόφαση ακυρωθεί σύμφωνα με τους όρους 1 και 2, θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των τελών αρχικής παράδοσης και παράδοση εκ νέου (αν υπάρχει) του εν λόγω παραγγελία. Ειδοποιήσεις αφορούν την επιθυμία για ακύρωση πρέπει να αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση supportgr@themagicofmyname.com.

 

Εκτός από κατεστραμμένα προϊόντα, τίποτα σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να δώσει την ακύρωση ή την επιστροφή δικαιωμάτων σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία, από τη φύση τους, έχουν γίνει για τη μέτρηση και σαφώς εξατομικευμένων. Ο Χρήστης πρέπει να επιστρέψει οποιοδήποτε προϊόν στην αρχική του συσκευασία (το οποίο πρέπει να φυλάσσεται για το σκοπό αυτό).

 

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πωλητής πρέπει να προχωρήσει, ανάλογα με την περίπτωση, την επισκευή, την αντικατάσταση, μείωση ή παύση των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση που είναι δωρεάν για τον καταναλωτή και χρήστη των τιμών. Για το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής πρέπει να υποβάλλει αποδείξεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φωτογραφίες για να μπορεί να επιδείξει οπτικά το ελαττωματικό προϊόν. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης που εκδηλώνεται εντός δύο ετών από την παράδοση.

 

Πλατφόρμα για την Επίλυση Συγκρούσεων σε απευθείας σύνδεση Καταναλωτών άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 524/2013: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) πρόθυμοι να δουν http://ec.europa.eu/consumers / odr /. Η συμμετοχή σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον διαιτητικού συμβουλίου κατανάλωσης δεν είναι υποχρεωτική και χωρίς βούληση.

 

© 2019 - "The Story Tailors, S.L.

 

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος